تنها وبلاگ رسمی روستای تله گرد وبلاگ رسمی روستای تله گرد تنها وبلاگ رسمی روستای تله گرد می باشد که فعالیت خود را در سال 1383 با همکاری شرکت گوگل شروع کرد هدف این وبلاگ خدمات رسانی هرچه بهتر به گردشگران ، دوستداران طبیعت ، اهالی اه روستای تله گرد ، کاربران وبلاگ و... میباشد امیدواریم در این راه همیشه سر بلند و پیروز باشیم . شماره تماس : 09120644493 09109744615 http://raminmokhtari.mihanblog.com 2018-04-20T14:50:15+01:00 text/html 2018-04-18T08:31:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری بازسازی مسجد موسی بن جعفر روستای تله گرد http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/67 <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8323991026/IMG_20180418_125254_274.jpg"><br><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8323991076/IMG_20180418_125305_958.jpg"><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8323991100/IMG_20180418_125332_842.jpg"><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8323991126/IMG_20180418_125734_370.jpg"></span></span> </p> <p><br> </p> <p>اجرکم عندالله و من الله توفیق<br> </p><br> text/html 2018-04-02T17:52:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری فوتبال سیزده بدر 1397 http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/66 <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8322831268/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B2%DB%B2%DB%B1_1.gif" "=""><br> </p> <p>فوتبال سیزده بدر روستای تله گرد </p> text/html 2018-04-02T17:34:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری سیزده بدر 1397 تله گرد http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/65 <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8322830418/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B0.jpg"><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8322830442/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B1.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s9.picofile.com/file/8322830450/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B9%DB%B2%DB%B6.jpg"><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8322830468/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B8%DB%B3%DB%B7.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">سیزده بدر 1397 مبارک text/html 2018-03-26T18:26:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری کانال تلگرام روستای تله گرد (رسمی ،جدید) http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/64 <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8322471384/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B6_%DB%B2%DB%B2%DB%B5%DB%B4%DB%B3%DB%B3.jpg" "=""><br> </p> <p><a href="https://telegram.me/talegerd">https://telegram.me/talegerd</a><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space">کانال رسمی روستای تله گرد </span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space">سال نو مبارک اولسون</span> </p> text/html 2018-01-20T04:03:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری بارش برف روستای تله گرد 1396/10/30 http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/63 <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8317172268/IMG_20180120_072619_216.jpg" "=""><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8317172250/IMG_20180120_072622_934.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317172218/IMG_20180120_072630_109.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">بارش برف روستای تله گرد 1396/10/30</span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">عکس: رضا مختاری</span></span> </p> text/html 2017-10-17T14:29:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری کانال تلگرام روستای تله گرد http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/61 <p><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8309332726/IMG_20171017_180038.jpg" "=""><br><span style="background-color: initial;">کانال رسمی روستایی تله گرد</span> </p> <p><a href="https://telegram.me/zanjan_talagerd">https://telegram.me/zanjan_talagerd</a> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> text/html 2017-10-15T06:45:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری برداشت سیب در روستای تله گرد 1396 http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/60 <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8309111734/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B2.jpg" "=""><br> </p> <p><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8309111800/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B3.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309111826/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B0.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8309111868/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B2.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">عکس از رضا مختاری 1396</span></span></span> </p> text/html 2017-10-06T14:13:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری عاشورای 1396 روستای تله گرد(3) http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/59 <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8308358300/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B8_1.gif" "=""><br> </p> <p><br> </p> <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8308358468/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B0%DB%B9_1.gif" "=""><br><br> </p> <p><br> </p> <p>حسین فدایم او سوسوز لبلره.... </p> text/html 2017-10-02T05:41:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری عاشورای 1396 روستای تله گرد (2) http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/58 <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8307940676/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B5%DB%B9_1.gif" "=""><br> </p> <p><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8307940700/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B1_1.gif" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p>سلام بر حسین و اولاد حسین و... </p> text/html 2017-10-01T16:39:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری عاشورای 1396 روستای تله گرد عکس http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/57 <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8307905068/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B4%DB%B7.jpg"><br> </p> <p><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8307905092/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B4%DB%B5.jpg"><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307905118/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B1%DB%B2%DB%B6.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307905134/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B1%DB%B0%DB%B2.jpg"><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307905150/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B0%DB%B1%DB%B4.jpg"><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307905176/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B9%DB%B0%DB%B2.jpg"><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307905250/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8%DB%B0%DB%B1.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307905568/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B9%DB%B2%DB%B7.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span></span></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span></span></span></span></span> </p> <p>یا حسین بو جمع دن یکسر سلام السون سنه... </p> text/html 2017-10-01T16:06:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری تاسوعا 1396 روستای تله گرد http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/56 <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8307902500/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7_4.jpg" "=""><br> </p> <p><br> </p> <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8307902476/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7_5.jpg" "=""><br><br> </p> <p><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8307902434/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7_2.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307902392/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7_1.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space">این حسین که عالم همه دیوانه اوست........</span> </p> text/html 2017-09-05T16:03:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری انواع سیب http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/55 <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8305638976/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B9%DB%B0%DB%B4.jpg"><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8305639026/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B9%DB%B5%DB%B8.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305639034/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B9%DB%B2%DB%B8.jpg"><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305639050/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B7%DB%B5%DB%B6.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">عکس انواع سیب در روستای تله گرد 1396/06/14</span></span></span> </p> text/html 2017-09-05T15:50:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری حلقه صالحین شهید اسلام کرمی روستایی تله گرد 1396/06/14 http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/54 <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8305637792/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B5%DB%B9.jpg" "=""><br> </p> <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8305637826/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B3%DB%B6.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305637842/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B1%DB%B5.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305637884/rps%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B4%DB%B6.jpg" "=""><br><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></span> </p> <p><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">حلقه صالحین شهید اسلام کرمی روستایی تله گرد عکس 1396/06/14</span></span></span> </p> text/html 2017-04-12T05:06:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری تمیز کردن قنات های آبیاری توسط اهالی روستای تله گرد بهار 1395(3) http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/53 <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8291823842/14624266_384499795225469_4747038695830323200_n.jpg" "=""><br> </p> <p>تمیز کردن قنات های آبیاری توسط اهالی روستای تله گرد بهار 1395(3) </p> text/html 2017-04-12T04:58:00+01:00 raminmokhtari.mihanblog.com رامین مختاری تمیز کردن قنات های آبیاری توسط اهالی روستای تله گرد بهار 1395 http://raminmokhtari.mihanblog.com/post/52 <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8291815176/15047016_1307935362586506_5602852487661879296_n.jpg" "=""><br> </p> <p>تمیز کردن قنات های آبیاری توسط اهالی روستای تله گرد بهار 1395 </p>